desert cat

Dacă petreci prea mult timp în deşert fără pisici, la un moment dat n-ar trebui să te surprindă dacă ai o halucinaţie foarte precisă – acesta este un avertisent pentru toţi iubitorii de pisici care rătăcesc pe dune.

desert cat, 24×18 cm, marker on paper, 2015

desert cat

If you spend to much time in the desert without any cats, at some point it shouldn’t surprise you if you get a very specific delusion – this is a warning to all cat lovers wandering the dunes.Comments are closed.