Bata

Peisajul, având ca referinţă lumea post-apocaliptică Ooo, din serialul de animaţie Timpul Aventurii, păstrează, totuşi, numele real al locului unde a fost produs. Cu toate că nu au fost folosite elemente din serial, este recognoscibil sentimentul de spaţiu decontextualizat, suprarealist şi ludic. Acesta este răspunsul artistului la o presiune imaginară de a produce un peisaj realist în timpul unei rezidenţe artistice.

peisaj Bata, 60x60cm, marker, spray on canvas, 2014

peisajBata

The landscape, referencing the post-apocalyptic Land of Ooo, from the cartoon series Adventure Time, maintains, still, the name of the actual place where it was produced. Although no elements from the cartoon show were used, the feeling of a decontextualized, surreal and whimsical space is recognizable. This is the artist’s response to an imaginary pressure to produce a realist landscape during an art residency.Comments are closed.